03/12/2021 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 19:19

 

Phiên âm

Thị niên khứ tuế trung thu nguyệt,
Nhiệt Thuỷ, Minh Viên, vạn lí nhân.
Nga tỉ ngọc nhan toàn tự cựu,
Sứ Hoa ban mấn hựu thiêm tân.
Thời quang cường bán tuỳ kim dạ,
Khách huống thiên đa lão thử thân.
Tưởng đắc gia hương hoan tịch thượng.
Cử tôn dao vị chúc hồi nhân.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thu trước, thu nay, trăng mấy độ,
Vườn Minh, sông Nhiệt, khách ngàn khơi.
Ả Hằng mặt ngọc nguyên như cũ,
Đầu sứ hoa râm trắng nữa rồi!
Thu tiết đêm nay hơn nửa hết,
Tha hương thân khách chóng già thôi!
Quê nhà tưởng tượng đang nâng chén,
Chúc sứ xa về giữa tiệc vui.
[] Một vườn hoa ở ngoại thành Bắc Kinh, nổi tiếng thế giới vì tráng lệ (do vua Khang Hi đời Thanh lập nên).
[] Suối nước nóng (tỉnh Nhiệt Hà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Trung thu