03/02/2023 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa đêm

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 21:53

 

Ai làm bèo bọt đời em
Mưa rơi lất phất hoa đêm lỡ làng?
Ai đâm nát bấy trăng vàng
Lênh đênh mấy ngả thênh thang nỗi lòng.
2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hoa đêm