19/07/2024 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu cảm
偶感

Tác giả: Lê Quýnh - 黎烱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 09/03/2024 12:23

 

Nguyên tác

迢遥萬里傲風塵,
徑不知權誤此身。
北所十年行素位,
西郊一旦迓皇仁。
鶉懸卉服裝仍舊,
鴃弄南音語轉新。
國莫能酬家莫顧,
蓬頭似葆枉爲人。

Phiên âm

Điều dao vạn lý ngạo phong trần,
Kính bất tri quyền ngộ thử thân.
Bắc sở thập niên hành tố vị,
Tây giao nhất đán nhạ hoàng nhân.
Thuần huyền huỷ phục trang nhưng cựu,
Quyết lộng nam âm ngữ chuyển tân.
Quốc mạc năng thù gia mạc cố,
Bồng đầu tự bảo uổng vi nhân.

Bản dịch của Đông A

Xa xôi muôn dặm ngạo phong trần
Ngay chẳng hay quyền luỵ tấm thân
Sở bắc mười năm suông vị trí
Doanh tây một sớm rước hoàng ân
Rách bươm quần áo không thay kiểu
Cút hót lời nam tiếng cách tân
Nước chớ báo đền nhà chớ nhớ
Bòng bong đầu rối uổng thành nhân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quýnh » Ngẫu cảm