23/10/2021 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 08
感遇其八

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:17

 

Nguyên tác

吾觀崑崙化,
日月淪洞冥。
精魄相交構,
天壤以羅生。
仲尼推太極,
老聃貴窅冥。
西方金仙子,
崇義乃無明。
空色皆寂滅,
緣業亦何成?
名教信紛籍,
死生俱未停。

Phiên âm

Ngô quan Côn Lôn hoá,
Nhật nguyệt luân động minh.
Tinh phách tương giao cấu,
Thiên nhuỡng dĩ la sinh.
Trọng Ni thôi thái cực,
Lão Đam quý yểu minh.
Tây phương kim tiên tử,
Sùng nghĩa nãi vô minh.
Không sắc giai tịch diệt,
Duyên nghiệp diệc hà thành ?
Danh giao tín phân tịch,
Tử sinh câu vị đình.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta xem trên Côn Lôn biến hoá
Thấy trăng trời chuyển quá động âm
Linh hồn giao cấu đồng lân
Đất trời nhiều lưới sinh gần khắp nơi
Trọng Ni thúc giục khơi thái cực
Lãm Đam thì quý trọng cõi âm
Tiên nay ở cõi tây phương
Tôn sùng nghĩa lý, vô minh vẫn còn
Không và sắc đều nên trút bỏ
Duyên nghiệp tan ngộ rõ đạo mầu
Nổi danh kinh sách đọc nhiều
Tử sinh chưa thoát, đạo mầu còn xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 08