01/10/2020 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu phương

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/01/2010 19:45

 

Tháng mười một đoàn con trai ra đi
Để lại sau lưng những luống cày mới vỡ
Màu đỏ xanh bờ vùng bờ thửa
Ngọn gió đông làm má ửng hồng
Giữa đường cày con sáo đứng bâng khuâng...

Đoàn con gái trở về trong nỗi nhớ
Tập vực trâu, vạch tiếp những đường cày
Ruộng đã bừa xong, mạ vừa hồ rễ
Trước mùa xuân hội cấy chăng dây

Những nhánh lúa theo tay người thẳng tắp
Như lòng thương nối tiếp không cùng
Của hậu phương gửi sâu vào thớ đất
Nỗi nhớ lên xanh cả cánh đồng!
Hợp tác xã Hợp Tiến
12-1967

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Hậu phương