02/07/2022 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ngôn
寓言

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:07

 

Nguyên tác

黃金日日銷還鑄,
仙桂年年折又生。
兔走烏飛如未息,
路塵終見泰山平。

Phiên âm

Hoàng kim[1] nhật nhật tiêu hoàn chú,
Tiên quế[2] niên niên chiết hựu sinh.
Thố[3] tẩu ô[4] phi như vị tức,
Lộ trần chung kiến Thái Sơn bình.

Dịch nghĩa

Hàng ngày kim loại được nấu chảy rồi lại đúc ra đồ dùng,
Hàng năm dương liễu bị bẻ rồi lại mọc.
Mặt trăng, mặt trời cứ lặn rồi mọc chưa hề ngưng nghỉ,
Bụi đường lặng xuống sẽ thấy núi Thái Sơn an bình.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kim loại nấu chảy rồi lại đúc
Liễu bẻ rồi có lúc lại sinh
Trời trăng lặn mọc không ngừng
Bụi đường lặng xuống an bình Thái Sơn
Tác giả muốn nói vạn vật sinh ra, chết đi theo luật tuần hoàn. Nếu ta buông bỏ hết mọi vọng tưởng sẽ nhận ra chân tâm an nhiên tự tại của mình.

[1] Phiếm chỉ kim loại.
[2] Phiếm chỉ dương liễu.
[3] Chỉ mặt trăng, vì truyền thuyết nói trên mặt trăng có thỏ.
[4] Chỉ mặt trời, vì truyền thuyết nói trên mặt trời có quạ đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Ngụ ngôn