23/03/2023 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức nhật (Tiểu uyển thí xuân y)
即日(小苑試春衣)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 01:27

 

Nguyên tác

小苑試春衣,
高樓倚暮暉。
夭桃惟是笑,
舞蝶不空飛。
赤嶺久無耗,
鴻門猶合圍。
幾家緣錦字,
含淚坐鴛機。

Phiên âm

Tiểu uyển thí xuân y,
Cao lâu ỷ mộ huy.
Yêu đào duy thị tiếu,
Vũ điệp bất không phi.
Xích Lĩnh cửu vô háo,
Hồng Môn do hợp vi.
Kỷ gia duyên cẩm tự,
Hàm lệ toạ uyên ky (cơ).

Dịch nghĩa

Vườn nhỏ ướm áo xuân,
Lầu cao đứng tựa trong ánh nắng chiều.
Chỉ có cành đào non tơ tươi cười,
Cánh bướm bay múa nào phải bay suông.
Đã lâu không có tin tức từ Xích Lĩnh báo về,
Hồng Môn còn lo chuyện quân binh vây khốn.
Bao nhiêu cô nàng dệt mãi bức gấm thư,
Nuốt lệ ngậm ngùi ngồi bên khung dệt.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Khu vườn khoác áo xuân tươi,
Lầu cao dựa bóng chiều phơi nắng tà.
Đào tơ hé cánh môi hoa,
Có con bướm lượn bay ra bay vào.
Nơi Xích Lĩnh bặt âm hao,
Hồng Môn ải bắc lao xao quân thù.
Dệt thư nhung nhớ bao người,
Nuốt đôi dòng lệ lặng ngồi quay tơ.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tức nhật (Tiểu uyển thí xuân y)