06/04/2020 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Vĩnh Trụ Vũ cử nhân
賀永拄武舉人

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 09:07

 

Nguyên tác

曾於總角認英才,
果見青雲坦步開。
正望雨門一級浪,
好看東嶺一枝梅。
持衡壽叟猶軒輊,
撤棘賢郎晝錦回。
國寵家聲方濟美,
前程遠大此升階。

Phiên âm

Tằng ư tổng giác nhận anh tài,
Quả kiến thanh vân[1] thản bộ khai.
Chính vọng Vũ Môn[2] nhất cấp lãng,
Hảo khan đông lĩnh nhất chi mai.
Trì hành thọ tẩu do hiên chí,
Triệt cức hiền lang trú cẩm hồi.
Quốc sủng gia thanh phương tế mỹ,
Tiền trình viễn đại thử thăng giai.

Dịch nghĩa

Ở góc tổng ngày xưa đã từng biết là người tài giỏi
Nay quả thấy con đường công danh đã mở
Những mong vượt tầng sóng Vũ Môn
Đã nhìn thấy đoá mai nở ở ngọn núi phía đông
Mọi người nói về cụ ai cũng khen không ngớt
Vẻ vang thay được mang tấm áo gấm về làng
Ơn nước tiếng nhà thêm rạng rỡ
Vạn dặm dài bắt đầu cất bước từ đây

Bản dịch (của Bản dịch của Mai Xuân Hải)

Góc tổng ngày xưa biết bác tài
Nay đường mây mở, quả không sai
Những mong vượt sóng Vũ Môn ấy
Đã thấy non sông nở đoá mai
Bình phẩm người đời khen bác mãi
Về quê áo gấm vẻ vang thay
Gia thanh ơn nước thêm ngời sáng
Cất bước từ đây vạn dặm dài
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Mây xanh, chỉ con đường làm quan có công danh.
[2] Tên một ghềnh sông trên dòng Trường giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên, dưới lại có vực sâu, mùa nước lũ, cá tụ tập về đó rất đông đảo. Tục truyền con nào nhảy vượt khỏi khúc ghềnh này thì hoá rồng. Ta cũng có thành ngữ "Cá vượt Vũ môn" để chỉ người thi đậu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ Vĩnh Trụ Vũ cử nhân