16/08/2022 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20
題道人雲水居其二十

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:52

 

Nguyên tác

碧水青山正可人,
溪頭紅葉落紛紛。
個中多少棲遲趣,
渺渺無心出岫雲。

Phiên âm

Bích thuỷ thanh sơn chính khả nhân,
Khê đầu hồng diệp lạc phân phân.
Cá trung đa thiểu thê trì thú,
Diểu diểu vô tâm xuất tụ vân.

Dịch nghĩa

Non xanh nước biếc, thật là vừa ý người,
Lá đỏ đầu khe rơi rụng lả tả.
Trong đó có bao nhiêu lạc thú ẩn dật,
Những áng mây vô tâm, bay ra từ ngọn núi xa.

Bản dịch của Lâm Giang

Non xanh nước biếc, đẹp dường bao,
Lá đỏ bên khe rụng xạc xào.
Ẩn dật nơi đây nhiều thú vị,
Vô tâm mây lượn tới phương nào.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 20