02/07/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 5
恭和御制原韻詠盆中小梅其五

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2013 08:45

 

Nguyên tác

姑射曾聞有美人,
雪中月下獨精神。
何如蔭托瓊林裏,
桂馥蘭香總是春。

Phiên âm

Cô Xạ[1] tằng văn hữu mĩ nhân,
Tuyết trung nguyệt hạ độc tinh thần.
Hà như ấm thác quỳnh lâm lý,
Quế phức lan hương tổng thị xuân.

Dịch nghĩa

Từng nghe ở núi Cô Xạ có người đẹp
Tình cảm của nàng như trong tuyết như đứng dưới trăng
Làm thế nào cho tay nàng đỡ lấy bóng râm trong vườn quỳnh
Để mùi quế hương lan hết thảy là xuân

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Cô Xạ non xa có mỹ nhân
Dưới trăng trong tuyết đẹp vô ngần
Ví tay nàng đỡ muôn cành lá
Ngào ngạt hương hoa hết thảy xuân
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Tên núi ở huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo sách Sơn hải kinh, núi Cô Xạ không có cây cỏ và có nhiều nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 5