16/10/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 11
首11

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:07

 

Nguyên tác

醒後未歸去,
階前月又生。
平湖起秋色,
獨鳥作離聲。
每事遊山夢,
侜然在帝城。
若愚原且智,
何我弄虚名。

Phiên âm

Tỉnh hậu vị quy khứ,
Giai tiền nguyệt hựu sinh.
Bình hồ khởi thu sắc,
Độc điểu tác ly thanh.
Mỗi đắc du sơn mộng,
Y nhiên tại đế thành.
Nhược ngu nguyên thả trí,
Hà ngã lộng hư danh.

Bản dịch của (Không rõ)

Tỉnh giấc quê đâu tá
Trước thềm nguyệt ló ra
Kêu đàn chim độc nọ
Ngắm cảnh hồ thu xa
Chơi núi thường nằm mộng
Ở Kinh vẫn thế mà
Dẫu khôn mà hoá dại
Danh nọ cứ ham a ?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 11