16/08/2020 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 13:15

 

Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác,
Anh có thương em bận khác sẽ hay.
Ở đây gần mẹ gần thầy,
Biết là hạt ngọc vào tay ai cầm?
Cho nên giọt lệ khôn cầm,
Túi trầu khăn mặt ướt đầm như mưa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác