10/12/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú ngư tiều canh độc - Vịnh mục
賦漁樵耕牧-詠牧

Tác giả: Châu Uyển Như - 周婉如

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2014 11:23

 

Nguyên tác

束髮孩童枕地眠,
朦朧細雨草生煙。
醒來不見黃坡犢,
尋到落花流水邊。

Phiên âm

Thúc phát hài đồng chẩm địa miên,
Mông lung tế vũ thảo sinh yên.
Tỉnh lai bất kiến hoàng pha độc,
Tầm đáo lạc hoa lưu thuỷ biên.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mục đồng tóc búi, bãi bên khò,
Mưa nhỏ lâm thâm, cỏ khói mờ.
Tỉnh dậy nghé con đâu chẳng thấy,
Tìm nơi hoa rụng, nước xô bờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Uyển Như » Phú ngư tiều canh độc - Vịnh mục