26/01/2022 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tiệp kỳ 2
賀捷其二

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:13

 

Nguyên tác

奸臣賊子罪難容,
到底終投憲網中。
窮壤豈堪延喘息,
大庭應已奏膚公。
角聲萬里溪山月,
旗腳千岩草木風。
四海永清從此始,
榑桑早辨掛天弓。

Phiên âm

Gian thần tặc tử tội nan dung,
Đáo để chung đầu hiến võng trung.
Cùng nhưỡng khởi kham diên suyễn tức,
Đại đình ưng dĩ tấu phu công.
Giốc thanh vạn lý khê sơn nguyệt,
Kỳ cước thiên nham thảo mộc phong.
Tứ hải vĩnh thanh tòng thử thỉ,
Phù tang[1] tảo biện quải thiên cung.

Dịch nghĩa

Bầy tôi làm giặc khó dung tha
Chung cuộc rồi cũng sa vào lưới
Đất cũng chẳng lẽ để chúng toi thóp mãi
Cho nên triều đình đã báo tin thắng trận lớn
Tiếng tù và vang lên muôn dặm dậy ánh trăng khe núi
Bóng cờ cùng cây cối lay trong gió khoảng nghìn non
Từ nay bốn bề sẽ yên lặng mãi
Cây cung trời sớm mắc trên cây phù tang.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Ôi bầy tặc tử! Khó dung gian!
Lưới pháp đành sa, đã sẵn giàn
Tận đất tàn hơi, thân mãi rúc
Về triều thắng trận tin đà loan
Dưới trăng núi, ốc rền khắp chốn
Trong gió cây, cờ phất rỡ ràng
Bốn bể từ nay yên lặng mãi
Cung trời sớm mắc nhánh phù tang.
[1] Tên một loại cây. Theo thần thoại Trung Quốc, mặt trời mọc ở chỗ có cây phù tang ở biển Đông. Trong bài Đại Ngôn Phú, Tống Ngọc có câu: Loan cung quải phù tang (cái cung treo trên cây phù tang). Ý nói xếp vũ khí sau khi dẹp loạn xong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Hạ tiệp kỳ 2