26/10/2021 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề “Đường thi trích dịch”

Tác giả: Bùi Khánh Đản

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 20:32

 

Đây chút tơ tằm trả nghĩa dâu
Đem lòng người trước gửi người sau
Mong làm gió nhẹ qua hiên gác
Luống thẹn trăng non xế mái lầu.
Ai xót Thanh Liên bờ Thái Thạch
Ta sầu Đỗ Mục đất Dương Châu
Đêm đêm đọc lại dòng thơ cũ
Có thấy tâm tình gặp gỡ nhau
1960

Nguồn: Tạp chí Bách khoa, số 100, ngày 1-3-1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Khánh Đản » Đề “Đường thi trích dịch”