30/03/2023 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một chiều với bạn

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 21:11

 

Ngày tháng vèo trôi trên giấy trắng
Mài mòn bàn viết, chẳng ra thơ!
Phút giây tứ lạ từ đâu đến
Một chiều với bạn chuyện tầm phơ
Thu Bính Tý
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Một chiều với bạn