27/10/2021 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Diên Chiểu thiền sư - 延沼禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2012 15:18

 

Nguyên tác

道在乘時須濟物,
遠方來慕自騰騰。
他年有叟情相似,
日日香煙夜夜燈。

Phiên âm

Đạo tại thừa thời tu tế vật,
Viễn phương lai mộ tự đằng đằng.
Tha niên hữu tẩu tình tương tự,
Nhật nhật hương yên dạ dạ đăng.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Gặp thời truyền đạo độ quần sinh
Chẳng ngại phương xa, tự vươn mình
Năm trước có người lòng tương tự
Ngày ngày hương khói tối đèn linh
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diên Chiểu thiền sư » Kệ