25/03/2023 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư
長相思

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:34

 

Nguyên tác

長相思,
隴雲愁,
單于臺上望伊州。
雁書絕,
蟬鬢秋。
行人天一畔,
暮雨海西頭。
殷勤大河水,
東注不還流。

Phiên âm

Trường tương tư,
Lũng[1] vân sầu,
Thiền Vu đài thượng vọng Y Châu.
Nhạn thư tuyệt,
Thiền mấn thu.
Hành nhân thiên nhất bạn,
Mộ vũ Hải Tây Đầu[2].
Ân cần Đại Hà thủy,
Đông chú bất hoàn lưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ nhau hoài
Mây đầu Lũng vẫn muôn đời buồn thiu
Thiền Vu mãi ngóng Y Châu
Tin thư nhạn cũng độ đầu tuyệt không
Tóc thu lấm tấm những bông
Mà chinh khách mãi phiêu bồng trời xa
Mưa chiều Tây Hải đổ qua
Dòng Hoàng Hà chảy thiết tha cận kề
Trút sang đông chẳng quay về.
[1] Cam Túc.
[2] Thanh Hải loan, vịnh Thanh Hải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Trường tương tư