25/01/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 72
72

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/06/2011 23:09

 

Nguyên tác

When my heart did not kiss thee in love, O world, thy light missed its full splendour and thy sky watched through the long night with its lighted lamp.
My heart came with her songs to thy side, whispers were exchanged, and she put her wreath on thy neck.
I know she has given thee something which will be treasured with thy stars.

Bản dịch của Song Tuyết

Khi tim tôi không còn âu yếm hôn người, ôi thế gian, ánh sáng của người để vuột mất vẻ huy hoàng viên mãn và bên ngọn đèn, bầu trời của người thao thức thâu đêm.
Tim tôi đến bên người mang theo lời hát, những lời thầm thì lại qua, rồi nàng quàng vòng hoa quanh cổ người.
Tôi biết nàng đã trao người báu vật được người trân trọng như những ánh sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 72