26/06/2021 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuynh bôi
傾杯

Tác giả: Liễu Vĩnh - 柳永

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 24/01/2008 12:27

 

Nguyên tác

鶩落霜洲,
雁橫煙渚,
分明畫出秋色。
暮雨乍歇。
小楫夜泊,
宿葦村山驛。
何人月下臨風處,
起一聲羌笛?
離愁萬緒,
聞岸草切切蛩吟如織。

為憶芳容別後,
水遙山遠,
何計憑鱗翼?
想繡閣深沈,
爭知憔悴,
損天涯行客?
楚峽雲歸,
高陽人散,
寂寞狂蹤跡。
望京國,
空目斷、
遠峰凝碧。

Phiên âm

Vụ lạc sương châu,
Nhạn hoành yên chử,
Phân minh hoạ xuất thu sắc.
Mộ vũ sạ yết.
Tiểu tiếp dạ bạc,
Túc vi thôn sơn dịch.
Hà nhân nguyệt hạ lâm phong xứ,
Khởi nhất thanh Khương địch?
Ly sầu vạn tự,
Văn ngạn thảo thiết thiết cung ngâm như chức.

Vị ức phương dung biệt hậu,
Thuỷ dao sơn viễn,
Hà kế bằng lân dực?
Tưởng tú các thâm trầm,
Tranh tri tiều tuỵ,
Tổn thiên nhai hành khách?
Sở giáp[1] vân quy,
Cao Dương[2] nhân tán,
Tịch mịch cuồng tung tích.
Vọng kinh quốc,
Không mục đoạn,
Viễn phong ngưng bích.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cò đậu bãi sương,
Nhạn qua bến khói,
Sắc thu rành rành như vẽ.
Mưa chiều vừa dứt.
Thuyền nhỏ đậu đêm,
Trạm bản lau ghé nghỉ.
Nơi ai hóng gió dưới đêm trăng,
Tiếng định nghe rền rĩ.
Chia ly buồn nỗi,
Ngoài bãi cỏ, eo óc tiếng trùng xen kẽ.

Nhớ dung nhan sau tiễn biệt,
Nước rộng non xa,
Lá thư đưa hồ dễ?
Nghĩ nơi buồng thêu xâu thẳm,
Rẫu rĩ xiết bao,
Kẻ chân trời góc bể.
Núi Sở mây bay,
Cao Dương tan cuộc,
Vết ngông cuồng vắng vẻ.
Nhìn đô thành,
Tấm mắt đứt,
Non xanh quạnh quẽ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Vua Sở ra chơi Cao Đường, gặp tiên nữ núi Vu nói: "Thiếp sớm làm mây, chiều làm mưa ở Dương đài". Ở đây tác giả chỉ người yêu.
[2] Sử ký: Lịch Sinh khi gặp Lưu Bang, nói: "Tôi là một kẻ nghiện rượu ở Cao Dương". Ý nói bạn rượu cũng vắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Vĩnh » Khuynh bôi