26/05/2022 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 17
秦州雜詩其十七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:52

 

Nguyên tác

邊秋陰易久,
不復辨晨光。
檐雨亂淋幔,
山雲低度墻。
鸕鶿窺淺井,
蚯蚓上深堂。
車馬何蕭索,
門前百草長。

Phiên âm

Biên thu âm dị cửu,
Bất phục biện thần quang.
Thiềm vũ loạn lâm mạn,
Sơn vân đê độ tường.
Lô tư khuy thiển tỉnh,
Khưu dẫn thượng thâm đường.
Xa mã hà tiêu sách,
Môn tiền bách thảo trường.

Dịch nghĩa

Ngày mùa thu nơi biên giới dễ tối,
Khó mà phân biệt được ánh sáng ban ngày.
Mưa trên mái tranh thổi vào màn,
Mây núi tụ lại nơi tường thấp.
Cò vạc nhìn cái giếng cạn,
Giun bò lên tận trong nhà.
Ngựa xe sao vắng lặng quá như thế,
Trước cửa trăm loại cỏ mọc dài.

Bản dịch của mailang

Thu biên, tối khác thường,
Khó biết ánh ban ngày.
Mưa, mái hắt rèm cửa,
Thấp tường ngưng tụ mây.
Phòng kín giun bò loạn,
Giếng khô vạc liếc bay.
Xe ngựa sao tản mát,
Trước hiên trăm cỏ dày.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 17