22/10/2021 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 37
首37

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 13:04

 

Nguyên tác

秋風凉似水,
秋月色如銀。
金樽傳好興,
玉兔敗同羣。
酒後言言舊,
詩成字字新。
林泉維城巿,
何處不爲春。

Phiên âm

Thu phong lương tự thuỷ,
Thu nguyệt sắc như ngân.
Kim tôn truyền hảo hứng,
Ngọc thố bại đồng quần.
Tửu hậu ngôn ngôn cựu,
Thi thành tự tự tân.
Lâm tuyền duy thành thị,
Hà xứ bất vi xuân.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Hiu hắt gió thu hơi lạnh giá,
Vằng vặc trăng thu vẻ trắng ngần.
Trong tiệc chén vàng đang thắng thưởng,
Giữa trời thỏ ngọc nhớ đồng quần.
Say kể lan man tình cố cựu,
Thơ dùng nhan nhản chữ thanh tân.
Lâm toàn kia với nơi thành thị,
Đáo xứ đâu mà chẳng có xuân.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 37