10/12/2022 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Bạch Đế thành
上白帝城

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 08:44

 

Nguyên tác

城峻隨天壁,
樓高更女牆。
江流思夏後,
風至憶襄王。
老去聞悲角,
人扶報夕陽。
公孫初恃險,
躍馬意何長。

Phiên âm

Thành tuấn tuỳ thiên bích,
Lâu cao canh nữ tường[1].
Giang lưu tư Hạ hậu[2],
Phong chí ức Tương Vương[3].
Lão khứ văn bi giác,
Nhân phù báo tịch dương.
Công tôn sơ thị hiểm,
Dược mã ý hà trường.

Dịch nghĩa

Ngôi thành vĩ đại sát ngay bức tường cao đến tận trời,
Lầu cao lại còn thêm bức tường phụ bên trên nữa.
Dòng sông trôi khiến tưởng đến vua nhà Hạ,
Cơn gió thổi sực nhớ đến Sở Tương Vương.
Già rồi mà còn nghe tiếng ốc sầu muộn,
Người nâng dắt mình nhắc cho biết là trời đã tối.
Công Tôn Thuật mới đầu chỉ cậy thế hiểm trở của nơi này,
Chứ có cái chí khí cao xa bao nhiêu mà đòi rong ruổi ngựa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành rộng nương vách ngút,
Lầu cao thêm bức tường.
Sông trôi nhớ Hạ hậu,
Gió thổi nghĩ Tương vương.
Già còn nghe ốc rúc,
Trẻ đỡ nhắc tịch dương.
Công Tôn mới cậy hiểm,
Ý gì mà ngựa rong.
(Năm 766)

Nguyên chú: "Công Tôn Thuật tiếm vị ư thử, tự xưng Bạch Đế" 公孫述僭位於此,自稱白帝 (Công Tôn Thuật chiếm ngôi nơi đây, tự xưng Bạch Đế).

[1] Bức tường mỏng và thấp xây phụ thêm vào tường chính.
[2] Chỉ ông Vũ 禹 lập nên triều vua họ Hạ, vị vua đã có công khai thông dòng sông.
[3] Truyền thuyết Sở Tương Vương với Vu Sơn thần nữ được Tống Ngọc 宋玉 nhắc đến qua hai bài Thần nữ phú 神女賦 Cao đường phú 高唐賦.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thướng Bạch Đế thành