20/03/2023 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03
上皇西巡南京歌其三

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 14:52

 

Nguyên tác

華陽春樹號新豐,
行入新都若舊宮。
柳色未饒秦地綠,
花光不減上陽紅。

Phiên âm

Hoa Dương xuân thụ hiệu Tân Phong[1],
Hành nhập tân đô nhược cựu cung.
Liễu sắc vị nhiêu Tần địa lục,
Hoa quang bất giảm Thượng Dương[2] hồng.

Dịch nghĩa

Mùa xuân cây cối ở cung Hoa Dương cũng như cung Tân Phong,
Đi tới kinh đô mới mà thoải mái như về cung cũ.
Màu xanh của liễu đất Tần chưa bằng,
Màu hồng của hoa không kém gì ở vườn Thượng Dương.

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Hoa Dương xuân sắc tựa Tân Phong,
Đô mới trông vào giống cố cung.
Sắc liễu thắm tươi hơn chốn cũ,
Màu hoa nào kém Thượng Dương hồng.
[1] Cung cũ ở Trường An.
[2] Vườn cũ ở Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 03