23/05/2024 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa hạ ấy
그 여름

Tác giả: Shin Kyung-rim - 신경림

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 10:08

 

Nguyên tác

한 사람의 울음이
온 마을에 울음을 불러 오고
한 사람의 노래가
온 고을에 노래를 몰고 왔다

구름을 몰고 오고
바람과 비를 몰고 왔다
꽃과 춤을 불러 오고

저주와 욕설과 원망을 불러 왔다
한사람의 노래가
온 거리에 노래를 몰고 오고
한 사람의 죽음이
온 나라에 죽음을 불러 왔지만

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Nước mắt một người
Gọi nước mắt cả làng
và bài hát của một người
Mang nhiều bài hát của toàn dân tộc

Mang những đám mây, mang gió, mang mưa
Sinh ra những bông hoa, sinh ra điệu múa
Sinh ra lời nguyền, sinh ra uất hận

Bài hát của một người
Mang nhiều bài hát vào từng khu phố
Và cái chết của một người
Sinh ra cái chết của toàn dân tộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shin Kyung-rim » Mùa hạ ấy