20/01/2022 16:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa Huế than thân

Tác giả: Trần Hữu Phùng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2019 10:57

 

Chậm bước kinh đô cũng bỡi tiền,
Đêm nằm trằn trọc ngủ không yên.
Thương em chín khúc vò tơ rối,
Sợ mẹ năm canh bận chuỗi phiền.
Vào thế nên chi mang lấy tục,
Nào ai chẳng muốn sướng như tiên.
Nhờ Trời nhờ Phật nhờ tông tổ,
Có lẽ đâu hoài vận đảo điên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Phùng » Giữa Huế than thân