10/02/2023 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phận hoa hồng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/11/2020 18:23

 

Mới hoa hồng đỏ còn nguyên vẹn
Ngày ấy lưng ong uyển chuyển chơi
Giời ơi, trinh tiết là châu ngọc
Mà kẻ gian manh xé nát đời!
Cái Bè, Tiền Giang, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Phận hoa hồng