30/11/2021 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trung phi yến
雨中飛燕

Tác giả: Tôn Thất Thuyết - 尊室說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2010 01:25

 

Nguyên tác

何事亭臺胡不歸,
山邊風雨共飛飛。
綢繆一片丹心在,
欲向千尋碧洞依。

Phiên âm

Hà sự đình đài hồ bất quy?
Sơn biên phong vũ cộng phi phi.
Trù mâu nhất phiến đan tâm tại,
Dục hướng thiên tầm bích động y.

Dịch nghĩa

Làm sao lại không trở về chốn đình đài
Cứ bay lượn mãi ở sườn non trong cơn mưa gió
Vì vẫn mang một tấm lòng son vương vấn
Cho nên muốn tới nhờ động biếc tận nghìn tầm xa

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Sao không về ở chốn lâu đài
Mưa gió bên rừng cánh tả tơi
Một tấm lòng son lo vấn vít
Muốn lên nghìn trượng động cao chơi
Bài thơ chỉ việc rời kinh đô đưa vua Hàm Nghi ra vùng núi Quảng Bình - Hà Tĩnh, truyền chiếu Cần vương.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Quang Bích (Phần thứ ba - Phụ lục), NXB Văn học, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Thuyết » Vũ trung phi yến