16/07/2024 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái tim không có tuổi già

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 03/05/2009 21:00

 

thơ là bạn hay là tình?
là gì cũng đủ làm mình ngất ngư
theo thiền bình đẳng nhất như
quá giang qua cõi thực hư xóa nhòa
trái tim không có tuổi già
nên hay xuống phố la cà đó đây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Trái tim không có tuổi già