16/06/2021 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô thắt lưng bao xanh (VII)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 23:15

 

Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Cầu Giấy với anh thì về.
Làng Giấy có lịch có lề,
Có sông tắm mát, có nghề seo[1], can...
Tay can lòng những nhủ lòng,
Ở đây ấm áp lạnh lùng thương ai.
Đường trần nay ngược mai xuôi,
Gió hôm sương sớm ngậm ngùi một thân.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Từ trong nghề làm giấy. Đổ bột giấy vào khuôn và lắc cho thành tờ giấy bản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô thắt lưng bao xanh (VII)