02/07/2022 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như Xuân

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 19:41

 

Nghìn năm mà cảnh không già
Như Xuân tươi mãi vẫn là Như Xuân
Rừng vàng biết mấy mà cân
Núi đồi hương quế, hương trầm bay quanh
Hỡi người sức trẻ, tuổi xanh
Lại đây, Bến Mẩy, Bãi Trành đợi ai
Cho ngày nay, cho ngày mai...
18-10-86

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Như Xuân