17/10/2021 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tự dao - Đông dạ
歸自遥—冬夜

Tác giả: Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 15:36

 

Nguyên tác

深院靜,
一脈新寒鴦瓦冷,
依稀月上梧桐井。

衣篝香燼人夢醒,
斜風緊,
綉帘輕卷梅花影。

Phiên âm

Thâm viện tịnh,
Nhất mạch tân hàn ương ngoã[1] lãnh,
Y hy nguyệt thượng ngô đồng tỉnh.

Y câu hương tẫn nhân mộng tỉnh,
Tà phong khẩn,
Tú liêm khinh quyển mai hoa ảnh.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sân vắng lặng
Cơn rét vừa lùa qua ngói lạnh
Ngô đồng trên giếng, trăng đêm mảnh

Tàn hương lồng áo người chợt tỉnh
Gió khua mạnh
Rèm hoa cuốn nhẹ mai rung cánh
[1] Tức ngói uyên ương, loại ngói sử dụng trong kiến trúc truyền thống Đông Á.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bắc Điều Âu Sở » Quy tự dao - Đông dạ