30/01/2023 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khẩu hào
口號

Tác giả: Chúc Doãn Minh - 祝允明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2019 09:10

 

Nguyên tác

枝山老子鬢蒼浪,
萬事遺來乘得狂。
從此日和先友對,
十年漢晉十年唐。

Phiên âm

Chi Sơn Lão Tử[1] mấn thương lương,
Vạn sự di lai thặng đắc cuồng.
Tòng thử nhật hoà tiên hữu[2] đối,
Thập niên Hán Tấn thập niên Đường[3].

Dịch nghĩa

Mái tóc của Chi Sơn Lão Tử pha sương
Muôn sự qua đi chỉ để lại một nỗi cuồng
Từ bấy hàng ngày gặp các bạn trước đây
Mười năm Hán Tấn mười năm Đường

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chi Sơn Lão Tử tóc pha sương
Muôn sự còn đây một nỗi cuồng
Từ bấy hằng ngày tiên hữu gặp
Mười năm Hán Tấn chục năm Đường
[1] Bàn tay phải của tác giả mọc thừa ra một ngón, nên mới đùa lấy hiệu là Chi Sơn. Ở đây tự xưng là Chi Sơn Lão Tử, ý thể hiện thái độ ngông cuồng của mình.
[2] Chỉ người xưa. Ý nói là từ nay về sau vùi đầu vào đọc sách, làm bạn với người xưa.
[3] Ý là bỏ ra mười năm đọc sách Hán, Tấn, lại bỏ ra mười năm đọc sách Đường, chứ không đọc sách Tống. Vì cho là sách Tống gò ép tính người do các nhà lý học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chúc Doãn Minh » Khẩu hào