18/05/2024 17:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ xá ngoạ bệnh
旅舍臥病

Tác giả: Lý Cửu Linh - 李九齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 11:23

 

Nguyên tác

家隔西秦無遠信,
身隨東洛度流年。
病來旅館誰相問,
牢落閒庭一樹蟬。

Phiên âm

Gia cách Tây Tần vô viễn tín,
Thân tuỳ đông Lạc độ lưu niên.
Bệnh lai lữ quán thuỳ tương vấn,
Lao lạc nhàn đình nhất thụ thiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Không tin nhà ở Tây Tần
Lạc Dương năm tháng tấm thân bấy chầy
Bệnh nằm lữ quán ai hay
Ve kêu đứt nối trên cây não lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cửu Linh » Lữ xá ngoạ bệnh