06/08/2021 10:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 49

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2020 12:57

 

Giàu người họp, khó người tan,
Thói ấy hằng lề[1] sự thế gian.
Vốn tính chăng quên bề đạm bạc,
Có thân thời khắc chứa thiên vàn.
Nhà chăng có của thanh bằng nước,
Người hãy rằng ta khó thể quan.
Mảng tiếng[2] dữ lành tai quản đắp[3],
Mặc ai chê miễn mặc ai đàn[4].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này có hai câu đề giống với bài Bảo kính cảnh giới 12 của Nguyễn Trãi.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Do chữ “hằng lệ” là những thói quen vốn có, đọc chệch âm cho hợp niêm.
[2] Nghe tiếng. Khảo dị: “Buông tiếng”.
[3] Khảo dị: “bao đắp”.
[4] Trách sự có lỗi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 49