12/08/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sen

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/10/2011 02:51

 

Chẳng bợn tri trần[1] mảy mảy hơi,
Luận bề thanh quý tót xa vời.
Nõn nà sắc nước nhờ duyên nước,
Ngào ngạt duyên trời nức dặm trời.
Gấm Chức dong tơ, khuây cửi mắc,
Gương Hằng ngắm bóng, ngại trâm cài[2].
Dao Trì lần thấy triều đi rước,
Hớn hở Thai minh[3] vận thái giai.
Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 32
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Bụi đen.
[2] Vương Vũ Xứng đời Tống khi còn nhỏ có làm một bài thơ vịnh hoa sen trắng: "Tạc dạ tam canh hậu, Hằng Nga truỵ ngọc trâm; Phùng Di bất cảm thụ, Bổng xuất tố ba tâm" (Đêm qua canh ba hết, Hằng Nga trâm ngọc rơi; Phùng Di không dám nhận, Nâng lên giữa mặt vời).
[3] Sao Thai sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoa sen