03/10/2023 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 04
竹枝詞其四

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:38

 

Nguyên tác

陰陰桃李晚妝遲,
萬里橋頭叫子規。
拜月歸來人語靜,
金釵失在竹郎西。

Phiên âm

Âm âm đào lý vãn trang trì,
Vạn Lý kiều[1] đầu khiếu tử quy.
Bái nguyệt quy lai nhân ngữ tĩnh,
Kim thoa thất tại Trúc Lang[2] tây.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tử quy kêu đầu cầu Vạn Lý
Điểm trang xong đào lý ngả chiều
Im sau lạy nguyệt người về
Thoa vàng rớt phía tây đền Trúc Lang
[1] Cầu ở phía nam Thành Đô, xưa khi Gia Cát Lượng tiễn Phí Y 費禕 đi sứ Đông Ngô, có làm lễ cúng tại cầu này, Phí Y nói: "Đường xa vạn dặm, bắt đầu chỗ này đi" 萬里之路,始於此行, cho nên từ đó về sau cầu này được gọi là cầu Vạn Lý. Đỗ Phủ: "Vạn Lý Kiều tây nhất thảo đường, Bách hoa đàm thuỷ tức Thương Lương" 萬里橋西一草堂,百花潭水即滄浪.
[2] Miếu Trúc Lang ở Tây Thục, Tiết Đào có bài thơ "Đề Trúc Lang miếu" 題竹郎廟.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 04