02/10/2022 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Xích Bích
詠史詩-赤壁

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 16:51

 

Nguyên tác

烈火西焚魏帝旗,
周郎開國虎爭時。
交兵不假揮長劍,
已挫英雄百萬師。

Phiên âm

Liệt hoả tây phần Nguỵ đế kỳ,
Chu Lang khai quốc hổ tranh thì.
Giao binh bất giả huy trường kiếm,
Dĩ toả anh hùng bách vạn sư.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lửa mạnh đốt thiêu cờ Nguỵ đế
Sánh ngang công mở nước Chu Lang
Giao binh không phải vung trường kiếm
Muôn vạn quân hùng cũng vỡ tan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Xích Bích