03/10/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Văn Yển thiền sư - 文偃禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2015 16:59

 

Nguyên tác

雲門聳峻白雲低,
水急遊魚不敢棲。
入戶已知來見解,
何煩再舉礫中泥。

Phiên âm

Vân Môn tủng tuấn bạch vân đê,
Thuỷ cấp du ngư bất cảm thê.
Nhập hộ dĩ tri lai kiến giải,
Hà phiền tái cử lịch trung nê.

Dịch nghĩa

Cơ phong trong tông Vân Môn cao vượt khỏi tầng mây,
Như dòng nước xiết, cá chẳng dám dừng lại bơi dạo.
Vì vừa vào cửa đã nhận ra chưa thấu triệt mà chỉ dùng hiểu biết phân biệt,
Thì cần gì phải nêu thêm những bùn sình làm chi cho phiền.

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Vân Môn chót vót khỏi lùm mây
Cá lội không dừng nước chảy bay
Vào cửa đã rành trình kiến giải
Đâu phiền lại nói gạch trong lầy
Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập hai), Thích Thanh Từ soạn dịch, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Yển thiền sư » Kệ