12/08/2022 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn hành quách ngoại ký kiến
晚行郭外記見

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2011 20:05

 

Nguyên tác

人影添長戴夕暉,
遠村雲樹兩依微。
攜筇穿過田間徑,
萬畝青青一鷺飛。

Phiên âm

Nhân ảnh thiêm trường đới tịch huy,
Viễn thôn vân thụ lưỡng y vi.
Huề cùng xuyên quá điền gian kính,
Vạn mẫu thanh thanh nhất lộ phi.

Bản dịch của Nguyễn Vinh Phúc

Bóng người dài theo bóng tà
Khói cây mờ lẫn thôn xa
Chống gậy đi ngang đồng ruộng
Ngàn xanh nổi cánh cò hoa
Nguồn:
1. Trúc Khê, Bùi Huy Bích, NXB Tân Dân, 1944
2. Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Vãn hành quách ngoại ký kiến