09/12/2021 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư du xuân thuỷ
魚游春水

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2016 23:12

 

Nguyên tác

秦樓東風裏,
燕子還來尋舊壘。
餘寒猶峭,
紅日薄侵羅綺。
嫩草方抽碧玉茵,
媚柳輕窣黃金蕊。
鶯囀上林,
魚游春水。

幾曲闌幹遍倚,
又是一番新桃李。
佳人應怪歸遲,
梅妝淚洗。
鳳簫聲絕沉孤雁,
望斷清波無雙鯉。
雲山萬重,
寸心千里。

Phiên âm

Tần lâu đông phong lý,
Yến tử hoàn lai tầm cựu luỹ.
Dư hàn do tiễu,
Hồng nhật bạc xâm la ỷ.
Nộn thảo phương trừu bích ngọc nhân,
Mị liễu khinh tốt hoàng kim nhị.
Oanh chuyển Thượng Lâm,
Ngư du xuân thuỷ.

Kỷ khúc lan can biến ỷ,
Hựu thị nhất phiên tân đào lý.
Giai nhân ưng quái quy trì,
Mai trang lệ tẩy.
Phụng tiêu thanh tuyệt trầm cô nhạn,
Vọng đoạn thanh ba vô song lý.
Vân sơn vạn trùng,
Thốn tâm thiên lý.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lầu Tần xuân gợn gió,
Cái én bay về tìm luỹ cũ.
Hơi lạnh còn vương,
Vừng nhật soi hờ gấm lụa.
Nhuỵ vàng tơ liễu nhẹ vừa buông,
Thảm ngọc cỏ non xanh mới nhú.
Vườn ngự oanh kêu,
Nước xuân cá múa.

Mấy khúc lan can tựa đủ,
Lại đến một mùa đào mận trổ.
Giai nhân hẳn giận muộn về,
Vóc mai lệ nhỏ.
Tiêu phượng tiếng ngừng chìm cánh nhạn,
Sóng xanh mỏi mắt không tăm cá.
Mây núi muôn trùng,
Dặm ngàn tấc dạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ngư du xuân thuỷ