08/02/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một hòn đá (Quyển sách của Porphyre về mặt trời)
Une pierre (Le livre de Porphyre sur le soleil)

Tác giả: Yves Bonnefoy

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 02/11/2018 07:52

 

Nguyên tác

Le livre de Porphyre sur le soleil,
Regarde-le tel qu’un amas de pierres noires.
J’ai lu longtemps le livre de Porphyre,
Je suis venu au lieu de nul soleil.

Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Quyển sách của Porphyre về mặt trời
Hãy nhìn nó như một đống đá đen đủi
Tôi đã đọc hồi lâu quyển sách của Porphyre
Tôi đã đến nơi không có mặt trời nào
Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy , Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yves Bonnefoy » Một hòn đá (Quyển sách của Porphyre về mặt trời)