16/01/2021 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đau tương tư uống nước bạc trăm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 14:08

 

Đau tương tư uống nước bạc trăm,
Không thấy người nghĩa tới thăm chút nào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đau tương tư uống nước bạc trăm