02/07/2022 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lưu Đôn Chất
哭劉敦質

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 15:09

 

Nguyên tác

小樹兩株柏,
新土三尺墳。
蒼蒼白露草,
此地哭劉君。
哭君豈無辭,
辭雲君子人。
如何天不吊,
窮悴至終身。
愚者多貴壽,
賢者獨賤迍。
龍亢彼無悔,
蠖屈此不伸。
哭罷持此辭,
吾將詰羲文。

Phiên âm

Tiểu thụ lưỡng chu bách
Tân thổ tam xích phần
Thương thương bạch lộ thảo
Thử địa khốc Lưu quân
Khốc quân khởi vô từ
Từ vân quân tử nhân
Như hà thiên bất điếu
Cùng phó chí chung thân
Ngu giả đa quý thọ
Hiền giả độc tiện truân
Long kháng bỉ vô hối
Hoặc khuất thử bất thân
Khốc bãi cầm thử từ
Ngô tương cật hi văn.

Bản dịch của (Không rõ)

Cây nhỏ hai gốc bách
Đất mới ba thước mồ
Cỏ xanh đầy sương trắng
Chốn này khóc anh đây
Khóc chẳng lẽ không lời
Lời cho người quân tử
Vì trời không có mắt
Nên chức phó suốt đời
Người thường quý tuổi thọ
Hiền nhân vất vả hơn
Rồng cứng không phải hối
Sâu cong khó kéo dài
Khóc xong rồi sẽ nói
Những lời buồn cho ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khốc Lưu Đôn Chất