06/07/2022 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 07
秦州雜詩其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:39

 

Nguyên tác

莽莽萬重山,
孤城山谷間。
無風雲出塞,
不夜月臨關。
屬國歸何晚?
樓蘭斬未還。
煙塵獨長望,
衰颯正摧顏。

Phiên âm

Mãng mãng vạn trùng sơn,
Cô thành sơn cốc gian.
Vô phong vân xuất tái,
Bất dạ nguyệt lâm quan.
Thuộc quốc[1] quy hà vãn?
Lâu Lan trảm vị hoàn.
Yên trần độc trường vọng,
Suy táp chính tồi nhan.

Dịch nghĩa

Núi non trùng điệp cỡ vạn ngọn,
Có một thành lẻ loi được dựng lên trong thung lũng.
Tuy không có gió nhưng mây vẫn bay khỏi ải,
Chưa tối hẳn mà trăng đã mọc trên ải rồi.
Sử giả nước lệ thuộc trở về chậm trễ,
Quan quân đi chém giặc Lâu Lan vẫn chưa về.
Nhìn ra xa chỉ thấy toàn sương khói và cát bụi,
Vẻ mặt suy tàn, sa sút thấy rõ.

Bản dịch của mailang

Rậm rạp đỉnh muôn trùng,
Cô thành, hang núi lồng.
Gió ngừng mây khắp ải,
Chưa tối, nguyệt biên phòng.
Thuộc quốc sao về muộn,
Lâu Lan chửa diệt xong.
Bơ phờ vì tuổi tác,
Khói bụi mãi mình trông.
(Năm 759)

[1] Chức quan cai trị vùng đất lệ thuộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 07