18/06/2021 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trào

Tác giả: Nguyễn Văn Giai - 阮文偕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 03/09/2012 17:15

 

Ba vua, bốn chúa, bảy thằng con,
Trên chửa lung lay, dưới chửa mòn.
Công nghiệp không thành sinh cũng hổ,
Quan tài sẵn đó chết thì chôn.
Giang hồ lang miếu, trời đôi ngả,
Bị gậy cân đai, đất một hòn.
Cũng muốn sống thêm mươi tuổi nữa,
Sợ ông Bành Tổ tống đồng môn.
Nguồn: Trịnh Mạnh, Gương hiếu học thời xưa (tập 2), NXB Giáo dục, 2008, tr. 30

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giai » Tự trào