23/03/2023 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其五

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:02

 

Nguyên tác

催鼓鼕鼕露未晞,
風前娜裊鬦芳菲。
清香只許蘭為友,
款款無情蛺蝶飛。

Phiên âm

Thôi cổ đông đông lộ vị hi,
Phong tiền na niểu đấu phương phi.
Thanh hương chỉ hứa lan vi hữu,
Khoản khoản vô tình giáp điệp phi.

Dịch nghĩa

Trống giục thùng thùng, móc vẫn chưa khô,
Thướt tha trước gió, đua vẻ thơm tho.
Mùi hương thanh tao chỉ nhận lan là bạn,
Cái bướm vô tình cứ rập rờn bay.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Sương móc chưa khô, trống dập dồn,
Thướt tha trước gió, đoá nào hơn.
Hương thanh chỉ nhận lan là bạn,
Cái bướm tình chi lượn rập rờn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05