22/01/2022 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ gian ngẫu ký
途間偶寄

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2009 19:54

 

Nguyên tác

曩歇營刁取路過,
左頻大海右頻河。
低迷舊壘餘青草,
錯落殘廬倚白沙。
古道風高完褐少,
荒亭入暮哭聲多。
向誰得畫烏州地,
卻外飢民不畫他。

Phiên âm

Nẵng yết doanh điêu thủ lộ qua
Tả tần đại hải hữu tần hà
Đê mê cựu luỹ dư thanh thảo
Thác lạc tàn lư ỷ bạch sa
Cổ đạo phong cao hoàn cát thiểu
Hoang đình nhật mộ khốc thanh đa
Hướng thuỳ đắc hoạ Ô Châu[1] địa
Khước ngoại cơ dân bất hoạ tha

Dịch nghĩa

Hôm trước nghỉ ở doanh trại tiện đường đi qua
Chỗ này phía tả gần biển cả, phía hữu gần sông
Luỹ cũ lờ mờ, chỉ còn những cỏ xanh
Lều lán xen lẫn nhau, kề bãi cát trắng
Đường cũ gió lộng, thấy ít người mặc áo lành
Nơi đình hoang xế chiều, nghe nhiều tiếng khóc
Vẽ cảnh đất Ô Châu thì nhằm vào ai
Nếu bỏ đám dân đói ra không vẽ đến họ

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Dừng chân doanh trại, tiện đường qua
Trái: biển, mặt: sông, khoảng chẳng xa
Luỹ cũ, cỏ xanh, đây mấy lớp
Lều tranh cát trắng đó vài nhà
Đường xưa gió rét, người xơ xác
Đình vắng chiều tà, tiếng xót xa
Vẽ cảnh Ô Châu, ai đáng vẽ
Ngoài dân nghèo đói rặt xương, da?
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978
[1] Đất Thuận Hoá (nay thuộc Thừa Thiên Huế).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Đồ gian ngẫu ký