28/09/2022 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nguyệt Giản Đạo Lục thái cực chi Quan Diệu đường
題月澗道籙太極之觀妙堂

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:23

 

Nguyên tác

門外誰家車馬喧,
試將此理問蒼天。
桃梨春盡芳心歇,
松菊秋深晚節金。
一點丹誠生若死,
幾回鶴化白為玄。
瀛洲蓬島知何在,
無欲無貪我是仙。

Phiên âm

Môn ngoại thuỳ gia xa mã huyên,
Thí tương thử lý vấn thương thiên.
Đào lê xuân tận phương tâm yết,
Tùng cúc thu thâm vãn tiết tuyền.
Nhất điểm đan thành sinh nhược tử,
Kỷ hồi hạc hoá bạch vi huyền.
Doanh Châu Bồng Đảo tri hà tại,
Vô dục vô tham ngã thị tiên.

Dịch nghĩa

Ngoài cửa, xe ngựa nhà ai rộn rã,
Thử đem cái lẽ ấy mà hỏi trời xanh.
Đào và lê khi hết mùa xuân thì lòng thơm cũng hết,
Thông với cúc đến giữa mùa thu khí tiết muộn mằn vẫn còn trọn vẹn.
Một tấm lòng son sống cũng như chết,
Mấy lần chim hạc hoá trắng lại thành đen.
Doanh Châu, Bồng Đảo biết là ở đâu,
Không ham muốn, không tham lam, ta là tiên.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Xe ngựa nhà ai trước cửa chen,
Thử đem lẽ ấy hỏi tầng trên.
Đào, lê xuân hết, lòng thơm dứt,
Tùng, cúc thu cao, tiết tháo tuyền.
Một điểm lòng son, sinh giống tử,
Mấy hồi hạc hoá, trắng làm đen.
Bồng, Doanh ai biết nơi đâu tá,
Danh lợi màng chi, tớ cũng tiên.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Đề Nguyệt Giản Đạo Lục thái cực chi Quan Diệu đường