07/10/2022 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 09
竹枝歌其九

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:53

 

Nguyên tác

弄玉吹簫過洞庭,
煙波渺渺接巴陵。
朗吟仙子來何處,
飛上君山玩月明。

Phiên âm

Lộng Ngọc xuy tiêu quá Động Đình,
Yên ba diểu diểu tiếp Ba Lăng.
Lãng ngâm tiên tử lai hà xứ,
Phi thướng Quân Sơn ngoạn nguyệt minh.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Qua Động Đình tiếng tiêu nàng Lộng Ngọc
Tận Ba Lăng khói sóng phủ đầy sông
Ngâm lanh lảnh về đâu người tiên đã
Bay lên cao nhìn trăng sáng Quân Sơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 09